Energija i okoliš

Energija je neraskidiva veza prirode i čovjeka. Brigom o prirodi, brinemo sami o sebi. Projekti energetske učinkovitosti sa ciljem smanjenja potrošnje fosilnih goriva, smanjenjem emisije stakleničkih plinova, maksimalnog iskorištenja potencijala obnovljivih izvora, temeljne su odrednice sadašnjeg i budućeg razvoja tvrtke. 
 
Sukladno tome je usmjerena kompletna stručno-tehnička edukacija naših djelatnika. Nove tehnologije, nova saznanja su naša motivacija i osnova daljnjeg napredovanja tvrtke. 
 
Međutim tehnička rješenja bez financijsko-ekonomskih analiza nisu kompletno rješenje i to smo shvatili kroz izrade projekata energetske učinkovitosti, a posebno kroz ESCO /energy service company/ projekte. Upravo ta poveznica ekonomije i tehnike je naša najveća prednost i omogućava nam sudjelovanje u kompleksnim investicijskim projektima gdje se od nas zahtijeva i ekonomska analiza primijenjenog tehničkog rješenja za izradu financijskih studija. 
 
Tijekom zadnjih 6-7 godina poslovno iskustvo i potreba na projektima energetske učinkovitosti, izdignulo je Bestprojekt u jednu od vodećih tvrtki na području projektiranja sustava termo-energetike u Republici Hrvatskoj. Sa tog stanovišta prepoznati smo sa strane proizvođača opreme ili tehnologije kao što su GE JENBACHER, THERMAX, DURR CYPLAN, THERMECO, VIESSMANN… Naši projekti također omogućavaju maksimalno sudjelovanje domaćih proizvođača prilikom izrade predmetnih postrojenja, što sigurno doprinosi sudjelovanju i edukaciji domaćih radnika.
 
Budući razvoj energetike u svakom slučaju mora biti usmjeren na iskorištavanja energije biomase otpada (MSW, RDF,SRF..) koja za nas ne predstavlja problem već ogromni potencijal i to će biti naša vodilja u narednom periodu. Prirodna biomasa predstavlja iscrpan materijal, ali otpad je neiscrpan izvor kao produkt načina života koji nas neminovno okružuje i stalno nas upozorava na potrebu rješenja tog velikog problema. 
 
Obzirom da u opsegu naših projekata imamo reference na području trigeneracije, kogeneracije, bioplinskih postrojenja, postrojenja na biomasu, korištenje plinskih kogeneracijskih turbina, CO2 dizalica topline, CNG&LNG postrojenja, uvjereni smo da samo takav pristup u kojem ne postoji granica primjena tehničkog rješenja može voditi ka stalnom usavršavanju i poboljšanju naše usluge, te motivaciji vlastitih ljudi.

ENERGETIKA – EKOLOGIJA – EKONOMIJA- EDUKACIJA e4 = BESTPROJEKT