Projekti u realizaciji

Investitor: ROX d.o.o. 

 • Projekt grijanja, hlađenja, ventilacije i klimatizacije
 • Projekt plinske instalacije
 • Godina projektiranja: 2019.

Investitor: Campus INFOBIP

 • Projekt grijanja, hlađenja, ventilacije i klimatizacije
 • Projekt plinske instalacije
 • Godina projektiranja: 2019.

Investitor: Katarina Line d.o.o.

 • Projekt grijanja, hlađenja, ventilacije i klimatizacije
 • Godina projektiranja: 2019.

Investitor: 3LHD d.o.o

 • Projekt grijanja, hlađenja, ventilacije i klimatizacije
 • Godina projektiranja: 2018.

Investitor: Hrvatska Elektroprivreda d.d.

 • Projekt grijanja, hlađenja, ventilacije i klimatizacije
 • Godina projektiranja: 2019.

Investitor: HEP Toplinarstvo d.o.o.

 • Projekt zamjene vrelovodne mreže centralnog toplinskog sustava grada Zagreba
 • Godina projektiranja: 2018.