Dnevna bolnica Ain naadja
Dnevna bolnica Ain naadja / Alžir
Investitor: Ingra d.d.
 • Projekt grijanja, hlađenja, ventilacije i klimatizacije
 • Projekt medicinskih plinova
 • Projekt odimljavanja
 • Godina projektiranja: 2013.
 
Trgovacki centar Elektrostal
Trgovački centar Elektrostal / Rusija
Investitor: BF Studio
 • Projekt grijanja, hlađenja, ventilacije i klimatizacije
 • Godina projektiranja: 2014.
PC Zitnjak
Poslovni centar Žitnjak / Hrvatska
PET PROM d.o.o.
 • Projekt grijanja, hlađenja, ventilacije i klimatizacije
 • Projekt plinskih instalacija
 • Godina projektiranja: 2014.
 
ZagEE
Zagreb Eneregetska Efikasnost / Hrvatska
Grad Zagreb / Europska Unija
 • Projekt grijanja, hlađenja, ventilacije i klimatizacije
 • Projekt plinskih instalacija
 • Energetski učinkovita riješenja
 • Godina projektiranja: 2014.
Trgovacki centar Gracani
Trgovački centar Gračani / Hrvatska
Siget ulaganje d.o.o.
 • Projekt grijanja, hlađenja, ventilacije i klimatizacije
 • Projekt plinskih instalacija
 • Godina projektiranja: 2014.
Copyright 2016. Biro energetika strojarska tehnika d.o.o.
Sva prava pridržana.